TERMÍNY SÚŤAŽÍ DRUŽSTIEV

   Mládež 2019

Mladšie žiačky

Kapitán : Herbert Bende

Semifinále Finále, o 3. miesto

Mladší žiaci

Kapitán : Tomáš Škoda

Dorastenky

Kapitán : Roman Hajdušík

Dorastenci I.trieda

Kapitán : Tomáš Škoda

Dorastenci II.trieda

Kapitán : Herbert Bende

Dorastenci II.trieda

Kapitán : Ondrej Purnoch

Staršie žiačky I. trieda

Kapitán : Milan Kanka

Staršie žiačky II. trieda

Kapitán : Milan Kanka

Starší žiaci I.trieda

Kapitán : Jozef Blaško

Starší žiaci II.trieda

Kapitán : Jozef Blaško

DETI do 10 rokov

DETI do 8 rokov