Tréneri

   

Dňa 31.1.2017 výbor TK Slovan na svojom zasadnutí rozhodol o podmienkach vykonávania činnosti trénerov na dvorcoch TK Slovan.

Tréner, ktorý má záujem využívať dvorce Tenisového klubu Slovan na prevádzkovanie svojej činnosti je povinný požiadať o vydanie Klubovej trénerskej licencie a po jej odsúhlasení výborom uhradiť poplatok 420 eur. Poplatky za Klubové trénerské licencie sa budú určovať pred každou jednou letnou alebo zimnou sezónou samostatne.

Poplatok je nutné uhradiť za celú letnú alebo zimnú sezónu a nie iba za niektorú jej časť.

Tréneri s platnou klubovou licenciou budú zverejnení na klubovej nástenke.

Tréner bez klubovej licencie nemá právo vykonávať svoju činnosť na dvorcoch klubu.

V prípade porušenia tohto pravidla si klub vyhradzuje právo zrušenia rezervácie na hranie podľa zakúpenej jednorazovej alebo celosezónnej rezervácie a vrátenie zaplatených prostriedkov za rezerváciu.

Toto právo môže klub použiť aj voči inej osobe, a to v prípade, že sa možnosť jednotlivého alebo celosezónneho hrania viaže na klienta osoby vykonávajúcej trénerskú činnosť bez platnej klubovej licencie.